Για να ρυθμίσουμε sms με την Routee, αφού έχουμε φτιάξει το account μας και έχουμε αγοράσει sms, θα πρέπει να μπούμε στο λογαριασμό και να κάνουμε αντιγραφή το Application id και το Application secret.

Το συνδυασμό Application id:Application secret ( βάζουμε ανάμεσα : ) θα πρέπει να πάμε στο πρόγραμμα της EMDI , γκρι γρανάζι και στο ρυθμίσεις αποστολών, στο πεδίο κωδικός/API token και να τον προσθέσουμε .

Συμπληρώνουμε τον αποστολέα και τέλος επιλέγουμε την εταιρία.