Αρχικά πρέπει να έχουμε δημιουργήσει χρήστες με μοναδικά username και password (βοήθεια εδώ).

Ενεργοποιούμε τις βάρδιες πηγαίνοντας Ρυθμίσεις –> Αγορές / Πωλήσεις –> Βάρδιες (ενότητα).

  1. “σε μια θέση ανά χρήστη”: για πολλούς υπολογιστές (πχ ταμεία) επιλέγουμε ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να μπει μόνο από έναν υπολογιστή ώστε να μην είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένος και σε άλλον
  2. “δυνατότητα τερματισμού”: τερματισμός βάρδιας από τον ίδιο χρήστη ή από admin
  3. “σε πλήρη οθόνη”: επιλογή εμφάνισης πλήρους οθόνης στην εναλλαγή χρηστών
  4. “αναφορά σε email”: για αποστολή αναφοράς συνόλων βάρδιας σε email

Στις Πωλήσεις πλέον μπαίνει ο κάθε χρήστης πληκτρολογώντας τον κωδικό του. Πατάμε “Έναρξη” για να γίνει έναρξη της βάρδιας:

Στο τέλος της βάρδιας, πατάμε το παρακάτω εικονίδιο, για κάνουμε λήξη και να αλλάξουμε βάρδια, ξαναβάζοντας τον κωδικό:

Στο παρακάτω μπορούμε να κάνουμε εκτύπωση (ή αποθήκευση σε pdf) ή “Άκυρο” αν δεν θέλουμε εκτύπωση.

Για να γίνει εκτύπωση (και για αποστολή) θα πρέπει να έχει οριστεί “Φάκελος συνημμένων” (στις Γενικές ρυθμίσεις):

Αν έχουμε επιλέξει “αναφορά σε email”, η αναφορά θα σταλεί στο email που έχουμε επιλέξει στο “Email απάντησης”: