Πρώτα από όλα πρέπει να ρυθμίσουμε την ποσότητα γραμμής παραστατικού να υπολογίζεται, επιλέγοντας το «1ης ποσότητας, μεταβλητή» από τις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Ιδιότητες γραμμών παραστατικού-> Πρόσθετες μονάδες. Υπολογισμός.

Ορίζουμε στο παραστατικό που θέλουμε ενεργή τη λειτουργία πηγαίνοντας ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά. Επιλέγουμε στο παρασταστατικό στα ειδικά πεδία «Μονάδα Μέτρησης 2».

Μετά πρέπει να ρυθμίσουμε τη ποσότητα της συσκευασίας σε κάθε είδος.

Τέλος, βλέπουμε ότι υπολογίζεται αυτόματα η συνολική ποσότητα βάσει ποσότητας συσκευασίας.