Στο συγχρονισμό μπορούμε να εκτελούμε το παρακάτω κώδικα ώστε να βάζουμε τις διαθεσιμότητες ταμείων σε προσαρμοσμένα πεδία.

Παρακάτω βάζουμε στο custom1 τη διαθεσιμότητα των ταμείων 40,36 και στο custom6 τα ταμεία 1, 20.