Πωλήσεις
– Όταν επεξεργασία παλιού παραστατικού και αποθήκευση μετά όταν αντιγραφή διόρθωση λάθους
– Διόρθωση στη μη εκτύπωση προσθέτων σε ρολό. Τώρα δεν μένουν κενές γραμμές.
– Μαζική εισαγωγή ειδών σε γραμμές. Στη ποσότητα ορίζεται η διαθεσιμότητα.
– Αλλαγή σειράς στο εικονικό πληκτρολόγιο κατηγοριών, υποκατηγοριών και ειδών.
– Τώρα οι τιμές μπαίνουν και όταν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας στην ημερομηνία.
– Διορθώσεις στην εκτύπωση παραστατικών.
– Το σύστημα αναγνώρισης κωδικών περιλαμβάνει και ρύθμιση επιστροφής στην κάτω γραμμή.
– Όριο ποσότητας στο παραστατικό ανά γραμμή ή συνολικά.

Αποθηκη
– Ανά είδος κέρδος πωλητή ορίζοντας απλά τον τιμοκατάλογο που αφορά τις προμήθειές του.

Ραντεβού
– Διόρθωση λίστας υπενθυμίσεων. Εμφάνιζε πάνω από 1 καταχωρήσεις όταν υπήρχε κατάσταση.
– Οι υπενθυμίσεις λειτουργούν χωρίς να είναι ανάγκη να είναι στην αναλυτική εμφάνιση.

Γενικα
– Τώρα η αναβάθμιση βάσης ορίζεται από αρχείο sql σε μορφή κειμένου (txt )

Πελάτες
– Δυνατότητα αντιγραφής υπενθύμισης σε επιλεγμένους πελάτες
– Διόρθωση λίστας υπενθυμίσεων. Εμφάνιζε πάνω από 1 καταχωρήσεις όταν υπήρχε κατάσταση.
– Εκτύπωση όλων των παραστατικων στα στοιχεία/παραστατικά του πελάτη.
– Ανα πελάτη πωλητής/χρήστης
– Δεν ορίζεται ΔΟΥ από εισαγωγή στοιχείων πελάτη μέσω 11888.

Έσοδα έξοδα
– Εμφάνιση λαθών στη δημιουργία αναφορών

Ρυθμίσεις
– Ορισμός τιμοκατάλογου προμηθειών ανά χρήστη για χρήση από τις αναφορές.
– Αυτόματη αναβάθμιση βάσης όταν λείπει πεδίο.
– Προστέθηκε δυνατότοτητα αναζήτησης στη χρήση (logs)