Αποθήκη
– Η λίστα παραστατικών είδους αργούσε λόγω προοδευτικής ποσότητας. Αν αφαιρεθεί το πεδίο από τη λίστα διορθώνεται

Πωλήσεις
– Όταν δεν υπάρχει παραστατικό και ο εκτυπωτής είναι windows δεν δουλεύει η αντιγραφή. Μπήκε μήνυμα ενημέρωσης

Αναφορές
– Ακύρωση ομαδοποίησης. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Διορθώθηκε πρόβλημα εμφάνισης κατά το άνοιγμα

Αποθήκη
– Η λίστα παραστατικών είδους αργούσε λόγω προοδευτικής ποσότητας. Αν αφαιρεθεί το πεδίο από τη λίστα διορθώνεται

Πωλήσεις
– Όταν δεν υπάρχει παραστατικό και ο εκτυπωτής είναι windows δεν δουλεύει η αντιγραφή. Μπήκε μήνυμα ενημέρωσης

Αναφορές
– Ακύρωση ομαδοποίησης. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Διορθώθηκε πρόβλημα εμφάνισης κατά το άνοιγμα

Αποθήκη
– Η λίστα παραστατικών είδους αργούσε λόγω προοδευτικής ποσότητας. Αν αφαιρεθεί το πεδίο από τη λίστα διορθώνεται

Πωλήσεις
– Όταν δεν υπάρχει παραστατικό και ο εκτυπωτής είναι windows δεν δουλεύει η αντιγραφή. Μπήκε μήνυμα ενημέρωσης

Αναφορές
– Ακύρωση ομαδοποίησης. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Διορθώθηκε πρόβλημα εμφάνισης κατά το άνοιγμα