Για να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις σε Ελληνικά, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται για το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.