1. Δημιουργούμε νέο πιστοποιητικό με Certify The Web
 2. Στο φάκελο

  υπάρχει το νέο πιστοποιητικο
 3. Μετατροπή pfx σε cer: Διπλό κλικ στο Pfx (ή δεξί κλικ open) και μετά certificates->personal->certificates.  Στο πιστοποιητικο διπλό κλικ->Details->copy to file->next->next->Der encoded…->Αποθήκευση με το ίδιο όνομα
 4. Εγκατάσταση πιστοποιητικού στο broker:
  ανοιγμα powershell

  Πηγή: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/remote-desktop-web-client-admin
 5. Εγκατάσταση πιστοποιητικού: Server manager->remote->remote-desktop-services->servers->collections->edit deployment properties->certificates
 6. Καθαρισμός της cache του browser του χρήστη