1. Αγοράζετε Signing certificate από http://www.ascertia.com/OnlineCA/default.aspx (υπάρχει και demo 30 ημερών) και κατεβάζετε το ιδιωτικό κλειδί με certificate (pfx file).
  2. Ανοίγετε command prompt
  3. Πηγαίνετε στο directory
  4. Υπογράφετε το αρχείο σας με:
  5. Κάνετε verify

    Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ascertia.com/helpdesk2/index.php?/Knowledgebase/Article/View/13