Στις σύνθετες ρυθμίσεις πληκτρολογίου

επιλέγουμε

Αν δεν εμφανιστεί η μπάρα επιλογής γλώσσας στην επιφάνεια εργασία, σβήνουμε και ξαναπροσθέτουμε τη δευτερεύουσα γλώσσα.

Στις επιλογές γλώσσας

διαγράφουμε τη δεύτερη γλώσσα

και τη ξαναπροσθέτουμε