Αν η ώρα σε Windows Server δεν είναι σωστή ανοίγουμε PowerShell και εκτελούμε τις παρακάτω γραμμές

Ανοίγουμε τη registry και μειώνουμε το χρόνο στις τιμές των παρακάτω DWORD σε 1800 (decimal)

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection

Κάνουμε επανεκκίνηση της υπηρεσίας

Τέλος ελέγχουμε αν έχει πάρει τη ρύθμιση

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/windows-time-service/windows-time-service-tools-and-settings