Ανοίγουμε regedit και πηγαίνουμε:

Αν το key υπάρχει, αλλάζουμε την τιμή από 1 σε 0.

Έπειτα κάνουμε επανεκκίνηση.