Αν έχεις φτιάξει τοπικό δίκτυο και δεν βλέπεις τα windows XP από τα windows 7 ενώ από τα windows XP βλέπεις τα windows 7 και έχεις δοκιμάσει τα πάντα τότε η πιο άμεση λύση είναι να ξαναεγκαταστήσεις τα windows 7.

Προσοχή, αφού εγκαταστήσεις τα windows 7, όταν σου ζητηθεί να επιλέξεις τύπο δικτύου επέλεξε “εργασίας” και όχι “οικιακό”.