Για να δουλέψει ο οδηγός τύπου Β του Fasy punto, σβήνουμε το αρχείο DATA.000 από τον φάκελο fmu της EMDI.

Λήψη: https://www.sbzsystems.com/download/FmuDriversSetup-2.0.4-win32_0.zip

Πηγή: http://www.mrs-e.gr/?q=el/node/179

*Προσοχή στο πάνω μέρος της φόρμας πρέπει να υπάρχει η μεταβλητή #FMU