Η EMDI εμπορική διαχείριση έχει την δυνατότητα σύνδεσης με τον φορολογικό μηχανισμό RBS 101-NET τόσο σειριακά όσο και δικτυακά.Για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον φορολογικό μηχανισμό δικτυακά χρειάζεται προηγουμένως να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στην συσκευή χειροκίνητα.

Αρχικά πατάμε το κουμπί ΜΕΝΟΥ μέχρι να βρούμε την επιλογή ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ.Για να μπούμε στις επιλογές των ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ πατάμε το πράσινο κουμπί όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω.

Στην συνέχεια πατώντας το κουμπί ΜΕΝΟΥ επιλέγουμε το ETHERNET και πατάμε πάλι το πράσινο κουμπί για να εισέλθουμε στο υπομενού.

Η πρώτη επιλογή στο μενού του ETHERNET είναι το DHCP.Μπαίνουμε στο DHCP πατώντας το πράσινο κουμπί και επιλεγούμε την επιλογή ΟΧΙ πατώντας το κουμπί –> και μετά πάλι το πράσινο κουμπί.

Η επομένη επιλογή είναι το NET PROTOCOL.Μπαίνουμε στο NET PROTOCOL, όπως κάναμε και προηγουμένως, και επιλέγουμε το UDP και τέλος πατάμε πάλι το πράσινο κουμπί για να καταχωρηθεί.

Έπειτα επιλέγουμε το SET IP ADDRESS.Εδώ καθορίζουμε την διεύθυνση IP που θα έχει ο φορολογικός μηχανισμός στο δίκτυο.Αυτό το πετυχαίνουμε πατώντας το κουμπί –> μετακινώντας την γραμμή κάτω από τους αριθμούς που θέλουμε να αλλάξουμε.Για να τους αλλάξουμε και να καθορίσουμε την IP πατάμε το κουμπί ↑.

Εν συνεχεία επιλέγουμε το SET MASK και το ρυθμίζουμε, όπως και την IP ώστε να φτάσουμε στο εξής αποτέλεσμα.

Την ίδια διαδικασία εκτελούμε για το GATEWAY, ώστε να διαμορφώσουμε την διεύθυνση η οποία πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση IP που κατέχει το router που διαθέτουμε.

Τέλος εκτελούμε την ίδια ρύθμιση όπως και στο GATEWAY για το DNS.

Για να ολοκληρώσουμε την ρύθμιση, και να επιστρέψουμε στην αρχική οθόνη του φορολογικού μηχανισμού πατάμε το κόκκινο κουμπί μέχρι να εμφανιστεί στην αρχική οθόνη η ημερομηνία και η ώρα, όπως φαίνεται παρακάτω.