Δημιουργούμε ένα αρχείο .htaccess με το κώδικα

και το αντιγράφουμε στο φάκελο /admin.

Ο πίνακας διαχείρισης μετά από αυτό θα είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση

www.yoursite.com/admin/?abc