Κάλεσε τώρα! +30 2118002930
WPCS 1.2.0.3

Πρώτα από όλα αντέγραψε τους φακέλους

/components/com_x
/administrator/components/com_x

Μετά αντέγραψε τις αντίστοιχες γραμμές της επέκτασης από τους πίνακες:

extensions
menu
assets
redirect_links

Υποστήριξη