Θέματα υποστήριξης

Χειροκίνητη αντιγραφή επέκτασης στο Joomla 2.x

Πρώτα από όλα αντέγραψε τους φακέλους

/components/com_x
/administrator/components/com_x

Μετά αντέγραψε τις αντίστοιχες γραμμές της επέκτασης από τους πίνακες:

extensions
menu
assets
redirect_links

Τελευταία τροποποίηση: 24/07/2015 Web development