Πωλήσεις
– ΦΠΑ όταν δεν έχει περιγραφή δεν επιλέγεται. Διορθώθηκε
– Παρτίδες όταν επιλογή γραμμής σε παλιό παραστατικό δεν η επιλογή ποσότητας δεν έχει τιμή. Διορθώθηκε
– Επιλεγμένη ποσότητα σε γραμμές παραστατικού να είναι πάντα κενό. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Σύνολο γραμμών myDATA. Νέα λειτουργία
– Στην αναφορά έσοδα – έξοδα αναλυτικά προστέθηκε στήλη myDATA

Ρυθμίσεις
– Η επωνυμία κατόχου δεν αποθηκεύεται με την αδειοδότηση

Γενικά
– Προκαθορισμένο ποσοστό ΦΠΑ με τίτλο σε όλες τις εγκαταστάσεις εκτός retail, restaurant και hotel
– Προκαθορισμένος ορισμός τιμής είδους από πωλήσεις μετά την έκπτωση σε όλες τις εγκαταστάσεις
– Διόρθωση εγκατάστασης retail
– Windows 7 aero problem. Μετατροπή των εικονιδίων σε 16bit
– Σε όλες τις εγκαταστάσεις προστίθεται η αναγνώριση κλήσεων