Αποθήκη
– Μαζική δημιουργία και εισαγωγή ειδων Τίτλοι στο ΦΠΑ. Νέα λειτουργία
– Στο κωδικό είδους αντικατάσταση χαρακτήρων ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στη δημιουργία είδους σε eshop
– Αλλαγή τιμής αγοράς μαζικά. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Σε λάθος ανεβάσματος Mydata να τερματίζεται η αποστολή σε πραγματικό χρόνο. Νέα λειτουργία
– Με τιμοκατάλογο θετικό για ξενοδοχείο όσο αφορά το myDATA. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Όταν rdp περιορισμό συντομεύσεων. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Το tcpdevices εγκατάσταση παντού

Γέφυρες
– Όταν upload κενή φωτο και υπάρχει στο opencart, να μην σβήνεται. Νέα λειτουργία
– Courier center πρόβλημα όταν στο κωδικό είχε ερωτηματικό. Διορθώθηκε