Πελάτες
– Η επεξεργασία πελάτη αργεί όταν ανοίγει από πωλήσεις. Βελτιώθηκε με νέα ρύθμιση
– Λογαριασμός λογιστικής ανά πελάτη
– Στη λίστα ο ΤΚ είχε τίτλο σημειωσεις. Διορθώθηκε
– Δυνατότητα να ελέγχει το ΑΦΜ κατά την καταχώρηση

Αποθήκη
– Στην επεξεργασία είδους η επιλογή υποκατηγορίας είναι δύσκολη. Βελτιώθηκε
– Δυνατότητα χρήσης 2 εκτυπωτών EPL με διαφορετικές φόρμες
– Στη λίστα παραστατικών αποθήκης προστέθηκε και ο κωδικός προϊόντος.

Πωλήσεις
– Εισαγωγή από excel με σύγκριση και πρόσθετων barcode
– Έλεγχος εξόφλησης παραστατικού e-invoice. Νέα δυνατότητα
– Τα προσαρμοσμένα πεδία πώλησης μπορούν να αλλάζουν και από τη λίστα παραστατικών
– Στη λίστα πωλήσεων ο τρόπος αποστολής δεν σορτάρεται. Διορθώθηκε
– Όταν θέλουμε να στείλουμε παραστατικό με email τώρα προεπιλέγεται η φόρμα του αντίστοιχου παραστατικού βάζοντας σαν τίτλο τον αριθμό παραστατικού
– Αποθήκευση παραστατικού σαν utf8. Νέα δυνατότητα

Αναφορές
– Δυνατότητα εξαίρεσης σχέσης από την εξαγωγή της λογιστικής data comm
– Στην αναφορά 10 προστέθηκε ο τρόπος πληρωμής

Ραντεβού
– Βελτίωση ταχύτητας και δυνατότητα απενεργοποίησης αυτόματης ανανέωσης

Συγχρονισμός βάσεων
– Το πλήκτρο έναρξης τώρα απενεργοποιείται μέχρι να τελειώσει η διαδικασία συγχρονισμού
– Τα sms στέλνονται και στα κινητα που βρίσκονται στο πεδίο του τηλεφώνου με επιλογή αρχικών ψηφίων ώστε να αναγνωρίζεται το τηλέφωνο
– Η λίστα συμβάντων περιορίστηκε στις 20000 γραμμές
– Βελτιώθηκε η ταχύτητα συγχρονισμού ποσοτήτων με αποστολή αρχείου web_availabilities.tmp
– Η έξοδος τώρα λειτουργεί πάντα

Συγχρονισμός συσκευών
– Η λίστα συμβάντων περιορίστηκε στις 20000 γραμμές

Ρυθμίσεις
– Στην αντιγραφή ρυθμίσεων από χρήστη σε χρήστη τώρα δεν διαγράφεται ο προηγούμενος

Γενικά
– Διορθώθηκε η μετατροπή html σε pdf για σελίδα A5 και landscape