Κάλεσε τώρα! +30 2118002930
WPCS 1.2.0.3

Αποθήκη
– Σε EPL αφαιρέθηκε το νόμισμα

Πωλήσεις
– Σε EPL αφαιρέθηκε το νόμισμα
– Όταν στα παραστατικά όχι εκτύπωση, να μην γίνεται ερώτηση. Διορθώθηκε

Γενικά
– Έλεγχος κινήσεων παραστατικών στις βάσεις demo

Υποστήριξη