Θέματα υποστήριξης

version 8.2019.11.1334

Αποθήκη
– Σε EPL αφαιρέθηκε το νόμισμα

Πωλήσεις
– Σε EPL αφαιρέθηκε το νόμισμα
– Όταν στα παραστατικά όχι εκτύπωση, να μην γίνεται ερώτηση. Διορθώθηκε

Γενικά
– Έλεγχος κινήσεων παραστατικών στις βάσεις demo

About Solon Zenetzis

Read all posts by Solon Zenetzis