Αποθήκη
– Τελευταία τιμή τιμοκαταλόγου βάσει επιλεγμένων παραστατικών. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Εξαγωγή γραμμών παραστατικού σε excel με ή χωρίς δεκαδικά. Νέα λειτουργία
– Διαγραφή ειδών και προσθέτων με μηδενική ποσότητα στην καταχώρηση παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Στην Απομακρυσμένη έκδοση παραστατικών ορισμός παραστατικών που εκδίδονται. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Γενική ταχυδρομική προσθήκη δεμάτων. Νέα λειτουργία
– Στην εισαγωγή από αρχείο δεν μετράει σωστά όταν εισάγονται στις γραμμές παραστατικού. Διορθώθηκε
– Επιλογή τιμή αγορας πωλησης στην εισαγωγή γραμμών σε παραστατικό. Νέα λειτουργία