Πελάτες
– Υπολογισμός υπολοίπων όταν είναι απενεργοποιημένος στις ρυθμίσεις βγάζει error. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Όταν ποσοτητα αρνητική αντικαθιστά το sale με refund και θετική ποσότητα για τη ταμειακή sam4s και τη φόρμα form_fiscalretail.1. Νέα λειτουργία
– Άνοιγμα σχετικού παραστατικού του επιλεγμένου και αντίθετα. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– myDATA προσθήκη πιστωτικό. Νέα λειτουργία
– myDATA με διπλο κλικ στα logs ανοίγει η κλήση και η απάντηση από aade. Νέα λειτουργία

Εισαγωγή απο αρχείο
– Στο import trim πεδίων από excel, csv. Διορθώθηκε
– Στην ειαγωγή παραστατικών εισαγωγή σχολίου. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Έλεγχος πελατών και σύγκριση περιγραφής κωδικού σε νέα εγκατάσταση στη γέφυρα eshop να μην είναι τσεκαρισμένο. Διορθώθηκε