Κάλεσε τώρα! +30 2118002930
WPCS 1.2.0.3

Πωλήσεις
– Διόρθωση κλειδώματος εμφάνισης πωλήσεων
– Ελέγχος αρίθμησης – εξασφάλιση
– Η εκτέλεση sql περιορίζει την έκδοση παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Όταν ανοίγουμε παραστατικά από πελατολόγιο μπαίνει στο φίλτρο λίστας παραστατικών ο κωδικός πελάτη. Νέα λειτουργία

Παραγγελίες
– Δρομολόγηση από παραστατικό. Νέα λειτουργία

Υποστήριξη