Στην EMDI Εμπορική Διαχείριση υπάρχει η δυνατότητα για έλεγχο αντικαταβολών από αρχείο που έχει στείλει η εταιρία courier.

Αρχικά στις Ρυθμίσεις–>Αγορές/πωλήσεις μπορούμε να ορίσουμε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο πεδίο (πχ Εξόφληση Αντικαταβολής):

Ακολούθως στις Αγορές/πωλήσεις, πηγαίνουμε στη Λίστα παραστατικών–>Επιλογές (3 τελείες πάνω δεξιά)–>Τροποποίηση πεδίων παραστατικών βάση αρχείου και ανοίγουμε το αρχείο. Επιλέγουμε τα πεδία, όπως φαίνονται παρακάτω και αναλόγως του πως είναι διαμορφωμένες οι στήλες του αρχείου. Πρέπει οπωσδήποτε να επιλεγεί η στήλη που βρίσκεται το voucher (στο παράδειγμα η 2) στο Αντικατάσταση όλων βάσει στήλης:

Σημείωση: Μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτές τις ρυθμίσεις σε προφίλ, ώστε να τις φορτώσουμε απευθείας την επόμενη φορά, απλά γράφοντας ένα όνομα και πατώντας στη δισκέτα.