Για να μηδενίσουμε τις διαθεσιμότητες ειδών πρώτα από όλα πρέπει να γίνει υπολογισμός διαθεσιμοτήτων στην αποθήκη, επιλογές->επεξεργασία->υπολογισμός διαθεσιμοτήτων.

Μετά ανοίγουμε τις πωλήσεις και επιλέγουμε ένα παραστατικό που εξάγει προϊόντα όπως π.χ. Απογραφή, Δελτίο αποστολής κλπ. και δημιουργούμε νέο παραστατικό.

Επιλέγουμε σαν πελάτη την εταιρία μας και μετά, για να περάσουμε μαζικά όλα τα είδη, στη πρώτη γραμμή ειδών πατάμε διπλό κλικ και ανοίγει η αποθήκη.

Πατάμε ctrl+A για να επιλέξουμε όλα τα προϊόντα (ή επιλέγουμε μόνο αυτά που θέλουμε να μηδενίσουμε πατώντας μόνο το ctrl) και κλείνουμε το παράθυρο πατώντας πάνω δεξιά.

Στο ερώτημα “Να μπει στη ποσότητα η συνολική διαθεσιμότητα του είδους” επιλέγουμε ναι και περιμένουμε να γίνει η εισαγωγή των ειδών στο νέο παραστατικό.

Τέλος καταχωρούμε το παραστατικό και οι ποσότητες έχουν μηδενίσει!