Στη δημιουργία παραστατικού όταν επιλέγουμε ένα είδος υπάρχει η δυνατότητα να μπαίνει η τελευταία τιμή που έχει αγοραστεί από τον επιλεγμένο προμηθευτή/πελάτη.

Αν η τελευταία τιμή αγοράς είναι μηδενική τότε μπαίνει η τιμή αγοράς που έχουμε ορίσει στο είδος στην αποθήκη.

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή πρώτα από όλα φτιάχνουμε ένα τιμοκατάλογο:

Αντίστοιχα ορίζουμε τη κατηγορία που θα εφαρμόζεται:

Για να βλέπουμε τις τιμές του επιλεγμένου προμηθευτή, επιλέγουμε ΤΤ αγοράς πελ/προμ.

 

Πρέπει επίσης να τσεκάρουμε, τιμή αγοράς, αγνόηση και αγνόηση στην αγορά.

Τέλος πρέπει να ορίσουμε αν θα χρησιμοποιείται ο τιμοκατάλογος σε προμηθευτή ή παραστατικό.

 

Μια άλλη δυνατότητα που υπάρχει είναι η τελευταία τιμή αγοράς να αναπαράγεται μόνο από συγκεκριμένα παραστατικά:

 

Προσοχή! Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να μεγαλώσουμε το μέγεθος του πεδίου “eidhpar”.”timokatalogos” τόσο όσο ο μεγαλύτερος τίτλος του τιμοκαταλόγου.
Βοήθεια για αλλαγή μεγέθους πεδίου εδώ.