Υπάρχουν 6 τύποι υπολογισμών για τις πρόσθετες μονάδες στις γραμμές παραστατικών:

1ης ποσότητας, μεταβλητή

Ποσότητα=Ποσότητα 2*Ποσ.μονάδας 2
Ποσότητα=Ποσότητα 3*Ποσ.μονάδας 3
Όταν μεταβάλλεται οποιοδήποτε από τα παραπάνω πάντα δημιουργείται η αντίστοιχη ισότητα
Στην επιλογή παρτίδας ορίζεται η μονάδα μέτρησης 2 και μονάδα μέτρησης 3.

1ης ποσότητας, σταθερή, όταν μεταβάλλεται η 2η, 3η

Όταν μεταβάλλεται η ποσότητα τότε αλλάζουν οι 2, ποσότητα 3 βάσει Ποσ.μονάδας 2, Ποσ.μονάδας 3.
Όταν μεταβάλλεται η ποσότητα 2, ποσότητα 3 τότε αλλάζει η τιμή Ποσ.μονάδας 2, Ποσ.μονάδας 3 βάσει Ποσότητας.
Όταν μεταβάλλεται η Ποσ.μονάδας 2, Ποσ.μονάδας 3 αλλάζει η ποσότητα βάσει ποσότητας 2, ποσότητας 3.
Στην επιλογή παρτίδας ορίζεται η μονάδα μέτρησης 2 και μονάδα μέτρησης 3.

2ης ποσότητας, αφαίρεση 2ης ποσότητας μονάδας από 1η ποσότητα

Η Ποσότητα είναι ίση με τη Ποσότητα 2 + Ποσ. μονάδας 2
και ίση με τη Ποσότητα 3 * ποσ.μονάδας 3.
Στην επιλογή παρτίδας ορίζεται η μονάδα μέτρησης 2 και μονάδα μέτρησης 3.

2ης ποσότητας, πρόσθεση 2ης ποσότητας μονάδας με 1η ποσότητα

Η Ποσότητα είναι ίση με τη Ποσότητα 2 – Ποσ. μονάδας 2
και ίση με τη Ποσότητα 3 * ποσ.μονάδας 3.
Στην επιλογή παρτίδας ορίζεται η μονάδα μέτρησης 2 και μονάδα μέτρησης 3.

1η ποσότητα=2η ποσότητα μονάδας-3η ποσότητα μονάδας*ποσότητα μονάδας μέτρησης

Πρώτα από όλα στις ρυθμίσεις ορίζουμε στην αποθήκη->μονάδες μέτρησης ποσότητα εκεί που θέλουμε.
Η Ποσότητα είναι ίση με τη Ποσ.μονάδας 2 – Ποσ.μονάδας 3 * Ποσότητα μονάδας μέτρησης 3 που έχουμε ορίσει προηγουμένως.
Στην επιλογή παρτίδας ορίζεται η μονάδα μέτρησης 2 και μονάδα μέτρησης 3. Επίσης ορίζονται αυτόματα και οι 2 ποσότητες πρόσθετων μονάδων μέτρησης.

ποσοστό έκπτωσης=2η ποσότητα μονάδας ποσοστιαία+3η ποσότητα μονάδας ποσοστιαία **

Σε αυτή τη περίπτωση δημιουργούνται 2 πεδία Έκπτωση 1 και Έκπτωση 2.
Οπότε η έκπτωση είναι το σύνολο των Εκπτώσεων 1 και 2 ως εξής:
Έκπτωση=(Αξία μονάδας+Έκπτωση 1%)+Έκπτωση 2%
Στην επιλογή παρτίδας ορίζεται η μονάδα μέτρησης 2 και μονάδα μέτρησης 3.

 

 

Ρυθμίζουμε στα ειδικά πεδία.