Στην EMDI υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης/λήψης δεδομένων μέσω χρήσης του πρωτοκόλλου http. Για να γίνει εφικτό αυτό πρέπει να εκτελείται το πρόγραμμα επικοινωνίας/συντήρησης (tcpdevices.exe).

Για ενεργοποίηση (Ρυθμίσεις–>Επικοινωνία/Συντήρηση):

Οι αναφορές που καλούνται μέσω http φτιάχνονται εύκολα με τη χρήση της γλώσσας SQL και αποθηκεύονται με τη κατάληξη .sql στο φάκελο reports (π.χ. C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\reports).

Μεταβλητές που μπορείς να συμπεριλάβεις στο κώδικα:

(χρησιμοποιούνται στο where της sql, μόνο στη περίπτωση που καλούμε αναφορά)

:apo                                           Ημερομηνία από
:ews                                           Ημερομηνία εως
:param1                                    Γενικής χρήσης
:param2                                   Γενικής χρήσης
:search                                     Για αναζήτηση

Τα πεδία που αποστέλλουμε:

querysql                                   Εδώ γράφουμε το όνομα αρχείου της αναφοράς χωρίς τη κατάληξη .sql. Αν το αρχείο έχει πρόθεμα  “html_” τότε το αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει χαρακτήρες διαχωρισμού ούτε αλλαγής γραμμής. Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε κατευθείαν κώδικα sql.
key                                            Κωδικός ασφαλείας που πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν που έχει ορισθεί στις ρυθμίσεις.
searchtext                                Για αναζήτηση που αντιστοιχεί στη :search
param1                                     Γενικής χρήσης που αντιστοιχεί στη :param1
param2                                    Γενικής χρήσης που αντιστοιχεί στη :param2
from                                         Ημερομηνία από που αντιστοιχεί στη :apo
to                                              Ημερομηνία έως που αντιστοιχεί στη :ews

Αποτέλεσμα – Λήψη δεδομένων

Όταν καλούμε κώδικα sql παίρνουμε σαν αποτέλεσμα απλό κείμενο κωδικοποίησης utf8 σε μορφή csv και διαχωριστικό “|”. Επίσης στη πρώτη γραμμή φαίνονται όλα τα πεδία όπως είναι στη βάση δεδομένων.

Παραδείγματα

Για να καλέσεις την αναφορά “04.All customers” μέσω http:

Για να εκτελέσεις κατευθείαν κώδικα sql μέσω http:

Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε δεδομένα κάνοντας απευθείας χρήση της εντολής update:

Σε αυτή τη περίπτωση παίρνουμε την απάντηση “ok” όταν είναι επιτυχημένη η εκτέλεση του κώδικα.

Το συγκεκριμένο τρέχει τοπικά ,για να μπορέσω να το τρέξω απο εξωτερικά δίκτυα θα χρειαστεί μια σταθερή IP ή ένα dyndns και να ανοίξω μια θύρα στο router (αποφεύγω να ανοίξω την 80 γιατί είναι κοινή,θα πρέπει να το ρυθμίσω και στην EMDI ,  Ρυθμίσεις–>Επικοινωνία/Συντήρηση)

 

 

 

 

 

Επίσης μπορεί η κλήση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ενεργοποιώντας τη λειτουργία EMDI cloud:

Όπου LICENSE η άδεια χρήσης και DATABASEID ο μοναδικός κωδικός της βάσης δεδομένων: