Ενεργοποίηση συστήματος Επικοινωνίας/Συντήρησης. Τοποθετείται αυτόματα στο startup (εκκίνηση windows).

Αν πρέπει να συνδεθεί πάνω από 1 price checker τότε χωρίζουμε τις ip των συσκευών με κόμμα.

Υπάρχει και η δυνατότητα εμφάνισης μέχρι 2 πρόσθετων πεδίων συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.
Αν στο προσαρμοσμένο πεδίο 2 βάλουμε % τότε στο price checker εμφανίζεται η διαφορά τελικής τιμής και προσαρμοσμένου πεδίου 1 σε ποσοστό.

Στο interface του (user και pass skadmin), τα price checker πρέπει να ρυθμιστούν σαν server.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι για το Shuttle Scantech SG-15+.

 

Στην παλιά έκδοση (2011) το password είναι κενό πεδίο.