Οδηγίες για το πρόγραμμα εισροών εκροών ELBIS.

Το παρακάτω παράδειγμα περιλαμβάνει τα πεδία:
TransSeqNum
GradeID
Product
VolumeLt
MoneyEu
MoneyEuClean
MoneyEuVat
VatPerc
FpID
NozzleID
FinTime
Price
PriceClean
Tank
VatΝumber
LicensePlate

Παράδειγμα σε XML:

Κατέβασε από εδώ τη γέφυρα για σύνδεση με το ELBIS.

Documents folder: ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων από το ELBIS
Payment title / EMDI ID: ο τρόπος πληρωμής όπως έρχεται από το ELBIS και δίπλα ο κωδικός γραμμής τρόπου πληρωμής της EMDI
EMDI document ID: Ο κωδικός γραμμής του παραστατικού
EMDI customer ID: Ο κωδικός πελάτη

Δίπλα στο Sync docs ορίζουμε το χρόνο που επαναλαμβάνεται η αναζήτηση αρχείων, σε λεπτά.
Στην EMDI επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε τα είδη που στέλνει το άλλο πρόγραμμα με τον ίδιο κωδικό.