Οδηγίες για το πρόγραμμα εισροών εκροών ELBIS.

  • Αφού ολοκληρώσουμε τα παρακάτω πρέπει να ρυθμίσουμε τα παραστατικά ώστε να γίνεται αυτόματα η ακύρωση και η τιμολόγηση. Οδηγίες εδώ.
  • Για ταυτόχρονη σύνδεση με πολλαπλά προγράμματα εισροών εκροών οδηγίες εδώ.
  • Κατεβάζουμε από εδώ τη γέφυρα για σύνδεση.

Το παρακάτω παράδειγμα περιλαμβάνει τα πεδία:
TransSeqNum
GradeID
Product
VolumeLt
MoneyEu
MoneyEuClean
MoneyEuVat
VatPerc
FpID
NozzleID
FinTime
Price
PriceClean
Tank
VatΝumber
LicensePlate

Παράδειγμα σε XML:

 

Αποθηκεύουμε/μετακινούμε το αρχείο στο φάκελο της EMDI (συνήθως C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\)

Ανοίγοντας την εφαρμογή κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Documents folder: ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων από ELBIS (\ στο τέλος της διαδρομής).
Payment title / EMDI ID: ο τρόπος πληρωμής όπως έρχεται από ELBIS και δίπλα ο κωδικός γραμμής τρόπου πληρωμής της EMDI
(Αν δεν έρχεται τρόπος πληρωμής από ELBIS, συμπληρώνουμε μόνο της EMDI στις Ρυθμίσεις–>Τρόποι πληρωμής πχ 1-Μετρητά).
EMDI document ID: Ο κωδικός γραμμής του παραστατικού (Ρυθμίσεις–>Παραστατικά).
EMDI customer ID: Ο κωδικός πελάτη για το παραστατικό που θα καταχωρείται (πχ / για τον Πελάτη Λιανικής).

Δίπλα στο Sync docs ορίζουμε το χρόνο που επαναλαμβάνεται η αναζήτηση αρχείων, σε λεπτά (συνήθως κάτι μικρό 1-2 λεπτά).
Στην EMDI επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε τα είδη στην αποθήκη που στέλνει το άλλο πρόγραμμα με τον ίδιο κωδικό (πχ Unleaded 95 με κωδικό 1).

Τέλος βάζουμε την εφαρμογή στην εκκίνηση των windows.