Οδηγίες για το ePUMA, το πρόγραμμα εισροών εκροών από την εταιρία ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΕ. μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερα για το StationGuard, το πρόγραμμα εισροών εκροών από την εταιρία ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΕ. μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδηγίες για το B.I.B Fuel, το πρόγραμμα εισροών εκροών από την εταιρία Αφοι ΜΠΟΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Αφού ολοκληρώσουμε τα παρακάτω πρέπει να ρυθμίσουμε τα παραστατικά ώστε να γίνεται αυτόματα η ακύρωση και η τιμολόγηση. Οδηγίες εδώ.
  • Για ταυτόχρονη σύνδεση με πολλαπλά προγράμματα εισροών εκροών οδηγίες εδώ.
  • Κατεβάζουμε από εδώ τη γέφυρα για σύνδεση.

Στο παρακάτω παράδειγμα έχουν επιλεγεί τα πεδία:
Product Code
Product description
Net Amount
VatValue
Amount
UnitPrice
Volume
Vatrate
Payment
Και διαχωριστικό δεκαδικών είναι η τελεία.

Παράδειγμα με Semicolon:

 

Αποθηκεύουμε/μετακινούμε το αρχείο στο φάκελο της EMDI (συνήθως C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\)

Ανοίγοντας την εφαρμογή κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Documents folder: ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων από ePUMA (\ στο τέλος της διαδρομής).
Payment title / EMDI ID: ο τρόπος πληρωμής όπως έρχεται από ePUMA και δίπλα ο κωδικός γραμμής τρόπου πληρωμής της EMDI
(Αν δεν έρχεται τρόπος πληρωμής από ePUMA, συμπληρώνουμε μόνο της EMDI στις Ρυθμίσεις–>Τρόποι πληρωμής πχ 1-Μετρητά).
EMDI document ID: Ο κωδικός γραμμής του παραστατικού (Ρυθμίσεις–>Παραστατικά).
EMDI customer ID: Ο κωδικός πελάτη για το παραστατικό που θα καταχωρείται (πχ / για τον Πελάτη Λιανικής).

Δίπλα στο Sync docs ορίζουμε το χρόνο που επαναλαμβάνεται η αναζήτηση αρχείων, σε λεπτά (συνήθως κάτι μικρό 1-2 λεπτά).
Στην EMDI επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε τα είδη στην αποθήκη που στέλνει το άλλο πρόγραμμα με τον ίδιο κωδικό (πχ Unleaded 95 με κωδικό 1).

Τέλος βάζουμε την εφαρμογή στην εκκίνηση των windows.