Για την σύνδεση της EMDI εμπορικής διαχείρισης με λογιστικό πρόγραμμα θα πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις.

Στη παρακάτω εικόνα βλέπουμε τους τίτλους των παραστατικών και δίπλα βλέπουμε το λογαριασμό λογιστικής, ενώ παραδίπλα φαίνεται ο κωδικός του παραστατικού λογιστικής, τα οποία πρέπει να συμβαδίζουν με το λογιστικό.

γσ4

Όταν θέλουμε ο λογαριασμός λογιστικής να μεταβάλλεται ανάλογα με το μήνα τότε τον γράφουμε αγνοώντας τα 2 τελευταία ψηφία. Αυτό φαίνεται για παράδειγμα στο παραστατικό “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗ”.

Αυτό επιλέγεται στα έσοδα/έξοδα/αναφορές στο tab συνδεσιμότητα!

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε τις ρυθμίσεις του ΦΠΑ, λογαριασμός λογιστικής πωλήσεων και αγορών

gs2

Πελάτες-> Σχέσεις εδώ ρυθμίζουμε τους λογαριασμούς λογιστικής για τις σχέσεις που έχουμε ορίσει. Στο παρακάτω παράδειγμα σε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και τράπεζες.

gs1

 

Επιπλέον ρυθμίσεις για data communication πατήστε εδώ