Πρώτα από όλα πρέπει να βεβαιωθείς ότι έχεις κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην EMDI. Δες τις οδηγίες εδώ.

Οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να μεταφερθούν οι κινήσεις και οι πελάτες/προμηθευτές στη γενική λογιστική της Data Communication:

Λοιπά Υποσυστήματα –> Ενημέρωση Κινήσεων Λογιστικής Από ASCII –> Profile ASCII Κινήσεων / Πελατών

Για εισαγωγή από αρχείο πηγαίνεις Λοιπά Υποσυστήματα –> Ενημέρωση Κινήσεων Λογιστικής Από ASCII:

Για προβολή των πελατών / προμηθευτών πηγαίνεις Πωλήσεις-Αγορές –> Κύριες Εργασίες –> Διαχείριση Πελατών / Προμηθευτών και πατάς F9 και μετά Enter:

Για προβολή των κωδικών παραστατικών:

Πωλήσεις-Αγορές –> Ευρετήρια –> Παραστατικά (F9 και Enter)