Ανοίγουμε Έσοδα/Έξοδα/Αναφορές -> myDATA – > επιλέγουμε ημερομηνία – > και πατάμε Αποστολή σε myDATA ή σε πάροχο