Πρώτα προσθέτουμε τα αντίστοιχα μηδενικά ΦΠΑ. Ο κωδικός γραμμής δεν έχει σημασία.

Ρυθμίζουμε στην αντιστοίχιση μεταβλητών

Πρέπει να δημιουργήσουμε και μια νέα μονάδα μέτρησης ως “πρόσθετο λοιπών αξιών” για να προστίθεται η αξία του χαρτοσήμου στο γενικό σύνολο χωρίς να επηρεάζει το ΦΠΑ και το σύνολο προ ΦΠΑ.

Ανοίγουμε τις πωλήσεις και προσθέτουμε στις γραμμές του παραστατικού μας (τιμολόγιο) τις παρακρατήσεις με τη σειρά που προβλέπεται. Αν θέλουμε να παράγονται αυτόματα ακολουθούμε τη βοήθεια εδώ.

Κράτηση, παρακράτηση, χαρτόσημο

Η υποκείμενη αξία στη περίπτωση αυτή έχει ορισθεί χειροκίνητα μέσα στη περιγραφή της γραμμής του είδους. Πριν το αστεράκι * (το σύμβολο του πολλαπλασιασμού) γράφουμε την υποκείμενη αξία που αφορά τη συγκεκριμένη γραμμή. Προσοχή για διαχωριστικό δεκαδικών χρησιμοποιούμε την τελεία (.).

Οπότε στο παράδειγμα στη 1η γραμμή (Παρακράτηση) η υποκείμενη αξία είναι 980 ευρώ, στη 2η (Κράτηση) 980 ευρώ και στη τελευταία (Χαρτόσημο) 0,59 ευρώ.