Ανοίγουμε την λίστα πελατών στην EMDI και ακολουθάμε την διαδικασία όπως φαίνεται στις εικόνες παρακάτω

1. Επιλέγουμε τους πελάτες που θέλουμε να κάνουμε την μαζική μεταβολή. Επεξεργασία, ξεκλείδωμα

2. Επεξεργασία, μαζική μεταβολή πεδίων

3. Στο παρακάτω πινάκα επιλέγουμε τα πεδία που θέλουμε να αλλάξουμε μαζικά