Για να σχεδιάσεις εύκολα το παραστατικό καλό είναι να χρησιμοποιήσεις έναν επεξεργαστή html.
Κατέβασε της Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=36179

Οι βασικοί κανόνες σχεδίασης με HTML είναι:

1. Πρέπει οι μεταβλητές με τη κατάληξή τους να βρίσκονται σε 1 γραμμή.

Παράδειγμα:

 

2. Η κάθε γραμμή είδους στο κώδικα πρέπει να αντιστοιχεί σε 1 γραμμή στο κώδικα.

Παράδειγμα: