Για να ρυθμίσεις ένα θερμικό εκτυπωτή ώστε να τυπώνει στα ελληνικά πρέπει στις ρυθμίσεις της εφαρμογής στο κινητό να μην έχω τσεκαρισμένο την επιλογή OEM και την κωδικοποίηση στο 1253. Στο utilities του εκτυπωτή θα πρέπει να έχεις ορίσει την κωδικοποίηση στο PC928.