Στην Emdi έχουμε την δυνατότητα να συνδέσουμε την Emdi για Android και Emdi Restaurant για να μπορούν οι παραγγελίες αφού καταχωρηθούν στο κινητό να φαίνονται και στην Emdi Restaurant.

Αρχικά θα πρέπει και οι δύο συσκευές να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.Στη συνέχεια θα πρέπει να ανοίξουμε την θύρα 6000 στα Windows στο κεντρικό υπολογιστή μας πηγαίνοντας στο τοίχος προστασίας των Windows και δημιουργώντας έναν κανόνα εισερχομένων για την θύρα 6000 .

Στη συνέχεια πηγαίνω στις ρυθμίσεις της Emdi Restaurant στο Επικοινωνία/Συντήρηση–>Επικοινωνία μέσω tcp ,το ενεργοποιώ και βάζω και την θύρα 6000 αν δεν είναι επιλεγμένη.

Το tcpdevices.exe πρέπει να είναι ανοιχτό και να τρέχει και να υπάρχει το μήνυμα TCP: online (βρίσκεται στο φάκελο της Emdi).

Στη συνέχεια πρέπει να το ρυθμίσω και στο κινητό ή στο tablet μου.

Θα πρέπει να πάω στις ρυθμίσεις της Emdi–>Γενικές–>Tcp server και εκεί να προσθέσω την IP του server μου στο IP/Port (η οποία φαίνεται από το tcpdevices.exe) και την θύρα πού έχω ορίσει στην Emdi Restaurant (την 6000 στη συγκεκριμένη περίπτωση).

Κλείσε και ξανά άνοιξε ΤCPdevices.

Επίσης θα πρέπει να έχω ορίσει τα σωστά παραστατικά ξεκινώντας με τον αριθμό του παραστατικού της παραγγελίας,πληρωμής,ακύρωσης.

Τέλος πατάω receive data για να τραβήξει τα δεδομένα από την βάση από την Emdi Restaurant.