Στην σύνδεση της Emdi παραγγελιοληψία για Andoid με την Emdi Restaurant αν έχω πρόβλημα στην επικοινωνία των συσκευών θα πρέπει να ελέγξω κάποιες από τις παρακάτω ρυθμίσεις.

  • Να είναι ενεργοποιημένο και να τρέχει το tcpdevices.exe κάτω δεξιά όπως επίσης και να έχει ανοιχτεί η θύρα 6000 στο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί σαν server.
  • Στις ρυθμίσεις της Emdi για Android προσέχω να είναι ίδιες οι ρυθμίσεις με το Emdi Restaurant στα πεδία νόμισμα και διαχωριστικό όπως επίσης να είναι σωστά ρυθμισμένη η IP,η θύρα και τα παραστατικά να έχουν τον σωστό κωδικό παραστατικού για τα παραστατικά παραγγελίας,πληρωμής,ακύρωσης.
  • Τα τραπέζια από την Emdi Restaurant να είναι μοναδικά,να μην υπάρχει άλλο τραπέζι με ίδιο όνομα (θα “χτυπήσει” στο λήψη δεδομένων)
  • Στη βάση δεδομένων στο πίνακα “pvlhseis”, το πεδίο “devicessentlist” πρέπει να έχει 30 χαρακτήρες ανά συσκευή. Αν για παράδειγμα συνδέσουμε 4 συσκευές τότε πρέπει να είναι 4×30=120 χαρακτήρες.