ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Γενικά θέματα linux

DNS Google για gmail,hotmail,yahoo σε DirectAdmin.

Τα gmail,yahoo.hotmail χρειάζονται κάποιες προ απαιτούμενες ρυθμίσεις στα DNS για να μην υπάρξει πρόβλημα με τα email. Στο διαχειριστικό DirectAdmin πηγαίνω στο DNS administrator βρίσκω το domain του οποίου τα dns θέλω να επεξεργαστώ και στη σελίδα με όλες τις ρυθμίσεις πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα : _dmarc  |  TXT  |  "v=DMARC1; p=none; sp=none; rua=mailto:spam-reports@freeextra.com"  [...]

Ασφαλή Issabel και Elastix PBX (asterisk)

Αλλάξτε την προεπιλεγμένη θύρα sip από 5060 σε κάτι άλλο, για παράδειγμα 11333.

προσθέστε τα ακόλουθα στο αρχείο:

(Αλλάξτε την 5060 στη νέα σας θύρα).

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε τη νέα θύρα στο Fail2Ban.

Ορίστε τη νέα θύρα στο τείχος προστασίας Απενεργοποιήστε τους κανόνες που δεν χρησιμοποιούνται και προσθέστε ένα με […]

Let’s Encrypt πρόβλημα εγκατάστασης πιστοποιητικού (Issabel PBX)

Εάν  προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό του  Let’s Encrypt  μέσω του web περιβάλλον Issabel και αποτυγχάνετε, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το ssh.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Problem binding to port 80: Could not bind to IPv4 or IPv6» προσπαθήστε

Μετά τη δημιουργία της πιστοποίησης μέσω ssh, μπορείτε να την ανανεώσετε εύκολα μέσω […]

Κοινοποίηση αναπάντητων κλήσεων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Issabel, FreePBX, Elastix, Asterisk)

Αυτό είναι ένα απλό cronJob για να στείλετε αυτόματα ένα προσαρμοσμένο μήνυμα CDR κάθε 10 λεπτά ,που θα περιλαμβάνει όλες τις αναπάντητες κλήσεις αυτής της περιόδου. Δημιουργήστε ένα αρχείο php που ονομάζεται missed_calls.php

και αποθηκεύστε το εδώ

Τέλος δημιουργήστε ένα cronjob  για κάθε λεπτό που ονομάζεται missed_calls.cron

και αποθηκεύστε το εδώ

[…]

Απενεργοποίηση κλιμάκωσης ταχύτητας επεξεργαστή στο CentOS

and

  Πηγή: http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?t=1024453

Μεταφορά αρχείων από διαφορετικούς φακέλους σε έναν – Centos linux

Μεταφορά αρχείων από διαφορετικούς φακέλους σε έναν φάκελο. Μέσα στο φάκελο που θέλουμε όλη τη δομή γράφουμε:

όπου newdir ο φάκελος ποιυ θα μεταφερθούν τα αρχεία.

Last modified.: 23/07/2015 Γενικά θέματα linux

Μαζική αλλαγή δικαιωμάτων – Centos linux

Για να αλλάξουν μαζικά τα δικαιώματα σε 644 π.χ. όλων των php αρχείων σε όλους τους υποφακέλους:

ή π.χ. όλων των φωτογραφιών με κατάληξη jpf σε 755

 

Last modified.: 23/07/2015 Γενικά θέματα linux