Η EMDI μπορεί να κατεβάζει παραγγελίες, πελάτες, είδη, να ενημερώνει διαθεσιμότητες κλπ. σε πολλαπλά e-shops.

Η διαδικασία είναι:

  1. Εγκαθιστούμε τις αντίστοιχες γέφυρες σε κάθε e-shop και ελέγχουμε αν είναι όλα εντάξει
  2. Ορίζουμε ένα από τα e-shop σαν κύριο και εκεί ανεβάζουμε τη γέφυρα πολλαπλών e-shop.
  3. Παραμετροποιούμε τη γέφυρα πολλαπλών e-shop.
  4. Ρυθμίζουμε την EMDI όπως κάνουμε με μια κανονική γέφυρα.

Προσοχή στα εξής:

  1. Ο κωδικός πελάτη πρέπει να έχει διαφορετικό πρόθεμα σε κάθε eshop
  2. Αν είναι ίδια τα είδη μεταξύ των eshops πρέπει και οι κωδικοί τους να είναι ίδιοι.
  3. Ο αριθμός παραγγελίας πρέπει σε κάθε e-shop να έχει διαφορετικό πρόθεμα.

Στις μεταβλητές της γέφυρας που θέλουμε να διαφοροποιήσουμε, ορίζουμε μια μεταβλητή που θα χρησιμοποιήσουμε για το πρόθεμα του αριθμού παραγγελίας

λίγο πρίν από τη γραμμή

προσθέτουμε

και στο action=orders στο echo που παράγει τη γραμμή παραγγελίας, πριν  το $id προσθέτουμε

 

Η γέφυρα διατίθεται με ανοιχτό κώδικα:
https://github.com/sbzsystems/emdi_bridges/blob/gh-pages/emdi_multishop_bridge.php