Η EMDI εμπορική διαχείριση έχει πιστοποιηθεί από πολλές εταιρίες φορολογικών μηχανισμών. Ακολουθεί η λίστα με τους αριθμούς πρωτοκόλλου πιστοποίησης για σύνδεση τύπου Β:

DataSIGN PLUS  1081444/5-6-19
Samtec Next  15 CFY 601/30-07-2018
Samtec Plus B  15 FFX 554/04-12-2014
RBS-101NET  1027 212/21-2-19
ICS Algobox NET II  1015550 / 1-2-19

RBS-101NET  1135970  20/09/2016
ICS Algobox  1170581  25/11/2016

Παλιά μοντέλα:

PROSOPSIS 1128883/18-9-2012
ALGOBOX 1110118EI2012
FASY