Το σύστημα ψάχνει μόνο του και βρίσκει τις πολλαπλές εγγραφές, συγχωνεύοντας σε μια μόνο.

Για να ξεκινήσω την ενοποίηση στο πελατολόγιο πηγαίνω επεξεργασία.

Εύρεση συγχώνευση διπλοτύπων πελατών/προμηθευτών καταχωρήσεων.