Στην Emdi μπορούμε να διορθώσουμε μια βάση όταν έχει πολλές διπλές εγγραφές σε παραστατικά,πελάτες και είδη.

Στο πελατολόγιο υπάρχουν 2 τρόποι, ο ένας είναι όταν έχουμε μικρό αριθμό διπλών εγγραφών και ο άλλος όταν έχουμε μεγάλο αριθμό διπλών εγγραφών.

Διαλέγω με  control+click τις εγγραφές που είναι ίδιες ,δεξί κλίκ  και διαλέγω ενοποίηση πελατών/προμηθευτών.

Προτεραιότητα δίνεται πάντα στον πελάτη που επιλέγουμε με δεξί κλικ, δηλαδή δημιουργείται μια εγγραφή με τα στοιχεία του επιλεγμένου πελάτη και συγχωνεύει όλα τα παραστατικά σε αυτόν.

Οι πελάτες που ενοποιούνται γίνονται ανενεργοί.