Στην Emdi μπορούμε να διορθώσουμε μια βάση όταν έχει πολλές διπλές εγγραφές σε παραστατικά,πελάτες και είδη.

Στο πελατολόγιο υπάρχουν 2 τρόποι, ο ένας είναι όταν έχουμε μικρό αριθμό διπλών εγγραφών και ο άλλος όταν έχουμε μεγάλο αριθμό διπλών εγγραφών.

Διαλέγω με  control+click τις εγγραφές που είναι ίδιες ,δεξί κλίκ  και διαλέγω ενοποίηση πελατών/προμηθευτών.

Προτεραιότητα δίνεται πάντα στον πελάτη που διαλέξαμε πρώτο ,δηλαδή δημιουργείτε μια εγγραφή με τα στοιχεία του πρώτου πελάτη και συγχωνεύει όλα τα παραστατικά σε αυτόν.