Στην Emdi μπορούμε να διορθώσουμε μια βάση όταν έχει πολλές διπλές εγγραφές σε πελάτες και είδη.

Στο πελατολόγιο υπάρχουν 2 τρόποι, ο ένας είναι όταν έχουμε μικρό αριθμό διπλών εγγραφών και ο άλλος όταν έχουμε μεγάλο αριθμό διπλών εγγραφών.Στον πρώτο τρόπο διαλέγω με  control+click τις εγγραφές που είναι ίδιες ,δεξί κλίκ  και διαλέγω ενοποίηση πελατών/προμηθευτών.Προτεραιότητα δίνεται πάντα στον πελάτη που διαλέξαμε πρώτο ,δηλαδή δημιουργείτε μια εγγραφή με τα στοιχεία του πρώτου πελάτη και συγχωνεύει όλα τα παραστατικά σε αυτόν.

Στη δεύτερη περίπτωση το σύστημα ψάχνει μόνο του και βρίσκει τις πολλαπλές εγγραφές,συγχωνεύοντας σε μια μόνο.Για να ξεκινήσω την ενοποίηση στο πελατολόγιο πηγαίνω Επιλογές-Επεξεργασία-Ενοποίηση επαναλαμβανόμενων καταχωρήσεων.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην αποθήκη όταν έχω πολλά κοινά προιόντα,πηγαίνοντας στις Επιλογές και πάλι,επεξεργασία και διαλέγοντας το Ενοποίηση επαναλαμβανόμενων καταχωρήσεων θα συγχωνευτούν όλες οι πολλαπλές εγγραφές σε μία.

Επιπροσθέτως σε κάθε βήμα που κάνει το πρόγραμμα για να ενοποιήσει μια εγγραφή , μου εμφανίζει τις εγγραφές και με ρωτάει αν θέλω να πραγματοποιήσω την ένωση.