Για να δημιουργήσεις ή να επεξεργαστείς ένα παραστατικό επιλέγεις Αγορές/Πωλήσεις και μετά Παραστατικά.

Κωδικός γραμμής: Ο μοναδικός κωδικός του παραστατικού. Δεν εμφανίζεται πουθενά.

Γονικό: Ο κωδικός παραστατικού από το οποίο παίρνει την αρίθμηση. Αν δεν οριστεί τότε χρησιμοποιείται ο Αριθμός.

Σχετικό: Ο κωδικός παραστατικού που δημιουργείται παράλληλα σε εργασίες που αφορούν συνταγές και εκτέλεση παραγγελιών.

Τίτλος: Ο τίτλος του παραστατικού.

Σειρά παραστατικού: Η σειρά του παραστατικού. Δεν είναι υποχρεωτική.

Αριθμός: Ο αριθμός του παραστατικού που θα εκτυπωθεί.

Ταμείο: Επιλογή ταμείου που ανήκει το παραστατικό.

Κίνηση: Επιλογή κίνησης που γίνεται όταν εκδίδεται ένα παραστατικό. Αν καμμία κίνηση βγαίνει ερώτηση εκτύπωσης εφόσον η επιλογή εκτυπωτή δεν είναι όχι. Αν δεν υπάρχει φόρμα και η επιλογή εκτυπωτή είναι όχι τότε δεν γίνεται ερώτηση.

Μεταβολή ημέρας: Αν ναι τότε η ημερομηνία, η σειρά και ο αριθμός μπορούν να αλλάξουν κατά τη κρίση του χρήστη στη δημιουργία παραστατικού.

Εμφάνιση τιμών: Αν όχι γίνεται απόκρυψη αξιών, φόρων και εκπτώσεων. Αν Ναι/Επιστρ. τότε η κίνηση γίνεται αντίθετη. Αν για παράδειγμα η κίνηση είναι αγορά/εισαγωγή εμπορευμάτων, τότε αντί τα εμπορεύματα να βγαίνουν και τα χρήματα να μπαίνουν, τα εμπορεύματα μπαινουν και τα χρήματα βγαίνουν.

Σε γραμμές: Αν Ναι τότε, αν νέο παραστατικό αναμονή στη λίστα ειδών, αν Όχι στην επωνυμία.

Είδος: Κωδικός είδους που χρησιμοποιείται σαν προεπιλογή όταν δημιουργείται νέο παραστατικό. Για παραπάνω από 1 χρησιμοποίησε κόμμα. Όταν συμπληρώσουμε μόνο ένα κωδικό και δίπλα βάλουμε το σύμβολο # τότε στην αυτόματη μετατροπή παραστατικών διαγράφονται όλες οι γραμμές του νέου παραστατικού και μπαίνει μόνο αυτό το είδος με το συνολικό ποσό.

Αποδέκτες: Για τη έκδοση παραστατικού που αφορά ένα παραλήπτη η επιλογή είναι “Πελάτης/Προμηθευτής”. Αν θέλουμε διμερή “Πελάτης/Προμηθευτής, παράδοση” ή τριμερή “Εντολέας, Αποστολέας, Παραλήπτης”.

Τίτλοι αποδεκτών: Στις αγορές/πωλήσεις το λεκτικό πελάτης/προμηθευτής/εντολέας χωρισμένοι με κόμμα.

Εκτύπωση: Επιλογή προορισμού εκτύπωσης. Ορισμός μέχρι 5 εκτυπωτών με κόμμα. Χρήσιμο όταν χρησιμοποιείται το παραστατικό σε πολλές θέσεις εργασίας με διαφορετικό όνομα εκτυπωτή. Αν δεν βρει το πρώτο επιλέγει τον επόμενο.

Τρόπος πληρωμής: Προεπιλογή τρόπου πληρωμής.

Αντίγραφα: Αριθμός αντιγράφων.

Τίτλοι αντιγράφων: Χωρισμένοι με κόμμα.

Εκτυπωτής: Επιλογή εκτυπωτή με διπλό κλικ ή με απλή πληκτρολόγηση της διεύθυνσης του αρχείου. Αν καμμία κίνηση βγαίνει ερώτηση εκτύπωσης εφόσον η επιλογή εκτυπωτή δεν είναι όχι. Αν δεν υπάρχει φόρμα και η επιλογή εκτυπωτή είναι όχι τότε δεν γίνεται ερώτηση.

Φόρμα: Επιλογή φόρμας παραστατικού με διπλό κλικ ή με απλή πληκτρολόγηση της διεύθυνσης του αρχείου.

Σήμανση: Ενεργοποίηση σήμασης του παραστατκού με φορολογικό μηχανισμό τύπου Β.

Αριθμός παραστατικού σήμανσης: Χρησιμοποιείται για τον ορισμό του αρχείου e.

Ειδικά πεδία: Ενεργοποίηση πεδίου ημερομηνίας έναρξης λήξης κλπ. στις γραμμές παραστατικού.

Τίτλοι ειδικών πεδίων: Οι τίτλοι που φαίνονται στις γραμμές παραστατικού στις πωλήσεις, χωρισμένοι με κόμμα. Αν δίπλα στο τίτλο ειδικού πεδίου “θέση” βάλουμε |* τότε στη λίστα επιλογής κατά την έκδοση παραστατικού θα μπουν όλοι οι χρήστες.  Αν θέλουμε να φτιάξουμε δική μας λίστα επιλογής τότε χωρίζουμε όλα τα πεδία με |. πχ.:

όπου “Χρήστης” είναι ο τίτλος του πεδίου. Στα ειδικά πεδία δεν λειτουργεί η απενεργοποίηση αυτόματης συμπλήρωσης.

Όμως μπορεί να απενεργοποιηθεί στο πεδίο που επιθυμούμε βάζοντας | δίπλα από το τίτλο ειδικού πεδίου πχ.:

Σειριακοί: Ενεργοποίηση πεδίου σειριακών κωδικών.

Συνδυασμοί προϊόντων/υπηρεσιών: Τρόπος διαχείρισης διαθεσιμότητας προϊόντων με συνδυασμένα.

Ποσό εκπιπτώμενο: Αν όχι οι αξίες αγνοούνται στα έσοδα έξοδα.

Συγκεντρωτικές: Ορισμός παραστατικού στην αντίστοιχη κατηγορία συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ.

Κωδικός παραστατικού λογιστικής: Ο κωδικούς του αντίστοιχου παραστατικού στο πρόγραμμα λογιστικής.

Λογαριασμός λογιστικής: Ο λογαριασμός λογιστικής.

Τιμοκατάλογος: Ορισμός τιμοκαταλόγου ανά παραστατικό. Μπαίνει ο τίτλος

Όταν λήξη<2001: Σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί στις γραμμές παραστατικού να ορίζεται ημερομηνία λήξης (από τα ειδικά πεδία) τότε αν είναι κενή ή μικρότερη του 2001, στην εκτύπωση παραστατικού, θα εμφανίζεται σαν περιγραφή το περιεχόμενο αυτού του πεδίου.

Εκτέλεση SQL: Προσαρμοσμένος κώδικας που εκτελείται όταν καταχωρείται ή αποθηκεύεται ένα παραστατικό.

Σειρά: Εμφάνιση παραστατικών με την σειρά που ορίζεται.

e-Invoicing: Αποστολή παραστατικού στο online σύστημα http://emdi.sbzsystems.com ώστε να ελέγχεται αν ο παραλήπτης έχει δει, εκτυπώσει ή κατεβάσει το παραστατικό.