ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Παρκινγκ

Ρύθμιση χρεώσεων EMDI Park – Χρεώσεις parking

Στην Emdi Park μπορούμε να ρυθμίσουμε τις χρεώσεις parking ανά λεπτό και μπορούμε να δώσουμε ξεχωριστές χρεώσεις για συγκεκριμένες ώρες και μέρες. Όλες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να γραφτούν στην αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας στην αποθήκη. Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε δώσει σε μια υπηρεσία στάθμευσης ξεχωριστές χρεώσεις ανάλογα με τις ώρες στάθμευσης και επίσης έχουμε […]

Συντομίες για δημιουργία φόρμας στην EMDI park

Τα αρχεία βρίσκονται στο φάκελο emdi_park στο φάκελο της emdi και είναι το receipt.txt,ticket.txt Απόδειξη παραλαβής οχήματος #PLA Αριθμός κυκλοφορίας #DOC Τίτλος παραστατικού #ORD Σειρά #NUM Αριθμός #OUT Ημερομηνία έκδοσης #INB Ώρα εισόδου #POS Θέση ticket.txt

  Απόδειξη υπηρεσίας στάθμευσης #REL Σχετικό παραστατικό #PLA Αριθμός κυκλοφορίας #DOC Τίτλος παραστατικού #ORD Σειρά #NUM Αριθμός #OUT […]

Last modified.: 02/05/2019 Παρκινγκ