Τα αρχεία βρίσκονται στο φάκελο emdi_park στο φάκελο της emdi και είναι το receipt.txt,ticket.txt

Απόδειξη παραλαβής οχήματος

#PLA Αριθμός κυκλοφορίας
#DOC Τίτλος παραστατικού
#ORD Σειρά
#NUM Αριθμός
#OUT Ημερομηνία έκδοσης
#INB Ώρα εισόδου
#POS Θέση

ticket.txt

 

Απόδειξη υπηρεσίας στάθμευσης

#REL Σχετικό παραστατικό
#PLA Αριθμός κυκλοφορίας
#DOC Τίτλος παραστατικού
#ORD Σειρά
#NUM Αριθμός
#OUT Ώρα εξόδου
#INB Ώρα εισόδου
#DES Περιγραφή
#DUR Διάρκεια
#TOT Σύνολο
#PRI Σύνολο προ ΦΠΑ
#VAT ΦΠΑ
#ANA Ανάλυση χρέωσης

receipt.txt